De bevalling

Bevalling 1

De bevalling

Een goede voorbereiding op de bevalling helpt jouw verwachtingen inzichtelijk te maken en met vertrouwen de bevalling in te gaan. De geboorte is een unieke en bijzondere, maar vaak ook spannende ervaring. Een zwangerschapscursus die bij jou past, het volgen van voorlichtingsavonden, het opstellen van een geboorteplan en de voorbereidende gesprekken met je partner en de verloskundige kunnen er aan bijdragen dat je met vertrouwen aan de bevalling begint.

Meer informatie over de bevalling

Het geboorteplan

In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen en verwachtingen ten aanzien van de bevalling. Een geboorteplan maken geeft de mogelijkheid om zelf te ontdekken wat jij belangrijk vind en waar jouw vragen liggen. Het is ook een manier om eventuele angsten en of onzekerheden bespreekbaar te maken met de verloskundige. De zorgverleners kunnen jouw begeleiding hierdoor zo persoonlijk mogelijk afstemmen op jouw behoeftes.

Een bevalling kan anders verlopen dan verwacht maar ook jouw wensen kunnen veranderen. Het geboorteplan is dan ook een richtlijn en geen draaiboek. Mocht er een medische indicatie ontstaan rondom jouw bevalling, dan gaat jouw geboorteplan mee naar de zorgverleners van het ziekenhuis. Het is goed om er rekening mee te houden dat de verandering in omstandigheden ook van invloed kan zijn op jouw bevallingswensen.

In dit geboorteplan kan je jouw wensen opschrijven. Vragen waar je geen antwoord op hebt, mag je leeg laten.

Geboorteplan_DAG

Bevalling 2
Bevalling 3

Waar wil jij bevallen in Amsterdam?

Wanneer je gezond bent en onder begeleiding van de verloskundige, dan heb je de mogelijkheid om te kiezen waar je wilt bevallen. Thuis, in een bevalcentrum of poliklinisch in het ziekenhuis. Vanaf Augustus 2023 kun je naast Beval Centrum West in OLVG west ook bevallen in Beval Centrum Zuid. In de voorbereiding op jouw bevalling ga je op zoek naar een plek waar jij je veilig en goed voelt. Soms is het lastig deze beslissing van te voren te maken, dan zien we op het moment dat de bevalling zich aankondigt welke plek jouw voorkeur heeft. Informeer bij jouw zorgverzekeraar wat de eigen bijdrage is voor een poliklinische bevalling.

Als er sprake is van een medisch indicatie, begeleidt de gynaecoloog de bevalling en en ben je in goede handen in het ziekenhuis.

Meest gestelde vragen

Wanneer de verloskundige bellen tijdens de bevalling?

De normale periode voor het plaatsvinden van de bevalling is tussen de 37 en 42 weken zwangerschap, dit noemen we de uitgerekende periode. Kondigt de bevalling zich al eerder aan bel dan direct het spoednummer!

Rondom de bevalling bel je ons bij het volgende:

  • Een uur lang pijnlijke weeën om de 5 minuten, die 1 minuut aanhouden.
  • Vaginaal bloedverlies.
  • Vochtverlies;
    • Bij helder vruchtwater zonder weeën bel je ons overdag. Breken je vliezen ’s nachts, bel ons dan in ochtend. Probeer te gaan slapen om de kans op het start van de weeën te vergroten.
    • Bij groen/ bruin/ geel of twijfel over de kleur van het vruchtwater bel je direct.
    • Heeft de verloskundige tijdens de laatste controle instructies gegeven omdat het hoofdje nog niet was ingedaald, ga dan liggen als de vliezen breken en bel direct de verloskundige.

 

 

Minder, weinig of niet voelen bewegen van de baby is altijd reden om te bellen en dus ook in deze periode.

Bij ongerustheid of twijfel mag je altijd bellen.

Waar kan ik mij aanmelden voor voorlichtingsavonden?

Rond de 34 weken zullen wij op het spreekuur de bevalling en jullie persoonlijke wensen bespreken. Hier kun je een digitale rondleiding kijken van Beval Centrum West.

Wat kan ik van mijn verloskundige verwachten?

Adequate, kundige en aandachtige begeleiding in het proces van de bevalling. We bemoedigen jouw eigen kracht en zelfvertrouwen. We zijn er om de rust te bewaken, de zorg op jullie behoefte af te stemmen en richting te geven waar nodig. Als er een medische indicatie ontstaat, dan dragen wij de zorg over aan de gynaecoloog. Je kunt er van op aan dat wij deze overgang zo zorgvuldig mogelijk zullen begeleiden.

Wat zijn de mogelijkheden van pijnbestrijding?

Er zijn verschillende manieren om de pijn tijdens de bevalling te verzachten, thuis of in het ziekenhuis. Ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen en continue support van iemand die je vertrouwt, maken de pijn beter hanteerbaar.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot medicamenteuze pijnbestrijding. Deze vindt altijd in het ziekenhuis plaats onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. De uitzondering hierop is lachgas, dit kan ook onder leiding van jouw eigen verloskundige worden gegeven in bijvoorbeeld Beval Centrum West. In de folder van de beroepsvereniging van verloskundigen de KNOV, vind je meer informatie over verschillende manieren om met bevallingspijn om te gaan. Ook staan hier de verschillende vormen van medicamenteuze pijnbestrijding in en de daarbij horende voor en nadelen.

Folder Hoe ga je om met pijn?

Welke houdingen kan ik het beste aannemen?
Bevalling 4

Wil je kennismaken?