Privacy

Inleiding

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe De Amsterdamse Geboortepraktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over De Amsterdamse Geboortepraktijk

De Amsterdamse Geboortepraktijk is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63736365 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is De Amsterdamse Geboortepraktijk bereikbaar op telefoonnummer 020-8204491. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@deamsterdamsegeboortepraktijk.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Om haar taken uit te kunnen voeren verwerkt De Amsterdamse Geboortepraktijk gewone en bijzondere persoonsgegevens.

Medische gegevens worden verkregen uit eigen onderzoek door verloskundigen van De Amsterdamse Geboortepraktijk. Daarnaast worden medische gegevens, na schriftelijke toestemming verkregen van de eigen huisarts, of andere behandelaars van de patiënt, per brief, telefoon, beveiligde e-mail of fax. De medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd medisch en ondersteunend personeel voor zover deze toegankelijkheid in het kader staat van een medische behandeling.

Administratieve gegevens worden verkregen door middel van direct contact met de patiënt en door middel van aanlevering door daartoe gemachtigde zorgverzekeraars.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van De Amsterdamse Geboortepraktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van De Amsterdamse Geboortepraktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen waarmee De Amsterdamse Geboortepraktijk een verwerkersovereenkomst heeft. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van de  persoonsgegevens die bekend zijn bij De Amsterdamse Geboortepraktijk is 20 jaar. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria De Amsterdamse Geboortepraktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart De Amsterdamse Geboortepraktijk persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om De Amsterdamse Geboortepraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om De Amsterdamse Geboortepraktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 22-6-2020.

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

 

o   Google Analytics t.b.v. het verzamelen van bezoekersstatistieken. Deze zijn anoniem en worden gebruikt om de website te verbeteren.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

o   WordPress: cookies die registreren of je bent ingelogd of niet. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.”

 

o   Wordfence: firewall cookies die registreren of je bent ingelogd of niet, en die het registreren als je met een foute gebruikersnaam probeert in te loggen (hackers). Puur ter beveiliging dus. Deze verlopen na 1 jaar, tenzij je eerder de cookies uit je browser cache leegt.

 

o   Caching plugin: deze plaatst cookies om te kunnen bepalen welke bestanden al gedownload zijn, en dus niet herhaald hoeven te worden. Dit zorgt voor een sneller werkende website. Na 24 uur vervalt deze cookie.

 

o  Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website zal hierdoor sneller functioneren. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.”

 

o   Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Pinterest, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

o   Google adwords

Hiervoor bewaart Google cookies op uw computer. De toestemming hiervoor dient u aan Google zelf te geven/in te trekken.

 

o   In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.